Reizende exposities en tentoonstellingen

Reizende exposities en tentoonstellingen

Over het algemeen worden tentoonstellingen en kunstexposities gehouden in gebouwen of ruimtes die hiervoor speciaal gebouwd en ingericht zijn. Er bestaan echter ook reizende tentoonstellingen of reizende exposities. Dit soort kunstexposities winnen momenteel erg aan populariteit. Een van de redenen is dat dergelijke exposities gemakkelijker ingezet kunnen worden om bepaalde boodschappen over te brengen aan een grotere groep mensen.

Wanneer je een expositie enkel op een vaste locatie aanbiedt, zullen alleen de mensen die in de buurt wonen of er in de buurt op reis zijn naar de kunstexpositie komen kijken. Een rondreizende tentoonstelling voorziet echter veel meer mensen van deze mogelijkheid. Het is immers een tentoonstelling die niet per definitie in een standaard kunstgalerij of museum vertoond hoeft te worden, maar net zo goed in openbare gebouwen of zelfs buiten op straat geëxposeerd kan worden en bovendien verschillende steden en zelfs landen kan aandoen. Je kunt een reizende expositie misschien nog wel het best vergelijken met een soort tournee, zoals bands en muzikanten op tournee gaan.

Praktische zaken

Zo’n reizende expositie vergt, in tegenstelling tot een vaste expositie, natuurlijk wel een aantal praktische zaken die geregeld moeten worden. Zo zal er transport geregeld moeten worden om de kunstobjecten, licht- en geluidsinstallaties en al het andere materieel van plek naar plek te vervoeren. Een of meerdere bestelbusjes met daarin een deugdelijke inrichting van een bedrijf als worksystem.nl is voor dit soort reizende tentoonstellingen simpelweg onmisbaar. Hierin kunnen alle materialen, gereedschappen en andersoortige zaken op geordende en veilige wijze vervoerd worden. Zo heb je als reizende expositie altijd en overal je spullen overzichtelijk en geordend bij de hand, gereed voor de opbouw van de volgende locatie.

Enkele voorbeelden van reizende tentoonstellingen

Reizende tentoonstelling over corona

In drie Bredase parken is vanaf eind juli een reizende fototentoonstelling te zien die volledig gewijd is aan corona en de gevolgen ervan voor de samenleving. Het Bredase kunstenaarscollectief Zut Mon Sac heeft de posters voor de reizende expo ontworpen. Het eerste park waarin de expo te zien zal zijn is het Boeimeerpark. Hier hangt de fototentoonstelling tot en met 26 juli. Daarna, van 4 tot en met 24 augustus is het Van Sonsbeeckpark aan de beurt, en tot slot, van 1 tot en met 22 september, staat het Zaartpark op de agenda.

Reizende expositie over de Amsterdamse School

Museum Het Schip uit Amsterdam heeft een reizende tentoonstelling ontwikkeld met als onderwerp de Amsterdamse School. Dit is een kunst- en architectuurstroming die in heel Nederland voorkomt en nauw verweven is met de door woningbouwverenigingen verschafte volkshuisvesting. De reizende expositie over deze kunst- en architectuurstroming zal onder andere te zien zijn in Duitsland en Japan en is mede mogelijk gemaakt door curatoren Alice Roegholt en Daiki Nakagawa Morita Se. De vormgeving voor Amsterdam werd gedaan door Rosa Stigter en die van Tokyo door Daiki Nakagawa.

dante