Abstracte kunst

Abstracte kunst

Binnen de moderne kunst zijn diverse stromingen te onderscheiden, waarvan de abstracte kunst er één is. Abstracte kunst, ook wel ‘abstractie’ genoemd, kenmerkt zich door het weergeven van niet-bestaande of onwerkelijke objecten. Het is dus het tegenovergestelde van figuratieve kunst, waarbij juist wél getracht wordt herkenbare voorwerpen af te beelden. De compositie van lijnen, vormen, kleuren, contrasten en ritmes is bij abstracte kunst van cruciaal belang, terwijl de werkelijkheid ondergeschikt is.

De abstracte kunstvorm is ontstaan in de beginjaren van de 20e eeuw en werd voornamelijk tot uiting gebracht in de schilder- en beeldhouwkunst. Abstracte kunst is gebaseerd op de kleur- en lichtstudies die destijds gemaakt werden door impressionisten als Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir en Armand Guillaumin. Ook tegenwoordig zijn er vele liefhebbers van deze kunststroming en er worden dan ook nog steeds nieuwe abstracte kunstwerken gemaakt. De landschappen van Paul Cézanne, waarbij de kunstenaar gebruik maakte van geometrische vormen, stonden aan de vooravond van de speurtocht naar een vernieuwende manier om de realiteit vorm te geven.

Ook de abstracte kunst is onderverdeeld in een aantal richtingen, waaronder het kubisme en de geometrische abstractie. Het kubisme is voortgekomen uit het avant-gardisme. Kubistische kunstenaars gingen doorgaans uit van een onderwerp of voorwerp dat redelijk herkenbaar was. Een latere voortzetting van het kubisme was de kunststroming Cobra, die beschouwd kan worden als een intuïtief vervolg op de abstracte kunst. De naam geometrische abstractie verraadt eigenlijk al waarover deze kunstvorm gaat, namelijk over abstracte kunst met geometrische vormen, zoals een vierkant, rechthoek of driehoek.

In feite kan men binnen de abstracte kunst twee grote stromingen onderscheiden: de geometrisch geïnspireerde abstracte kunst, zoals het constructivisme en het suprematisme, en het abstract expressionisme, dat gekenmerkt wordt door willekeurige toepassingen van kleuren en vormen. De laatste stroming kan beschouwd worden als de uitdrukking van de gevoelens en het onderbewuste van de kunstenaar. De drippings van Jackson Pollock zijn hier een goed voorbeeld van.

dante