Het Groeninge Museum in Brugge

Het Groeninge Museum in Brugge

Het Groeninge Museum is een van de grootste kunstgalerijen van België. Deze galerij staat vooral bekend om het werk van de zogenaamde Vlaamse Primitieven. Dit waren kunstschilders uit de late Middeleeuwen en de Renaissance, die een revolutie in de beeldende kunst teweeg brachten. Deze kunstgalerij biedt nog veel meer sfeervolle en historisch belangrijke kunstwerken, waaronder neoklassieke schilderijen uit de 18e en 19e eeuw. Bekijk de website van het museum op een refurbished macbook pro 13 voor een overzicht van de gehele collectie.

De Vlaamse Primitieven

We vinden hier werken van de bekende kunstenaars Jan van Eyck Gerard David, Hugo van der Goes en andere Vlaamse Primitieven. In de belangrijkste Vlaamse handelssteden, die in de 15e eeuw tot bloei kwamen, ontstonden smeltkroezen waar beeldende kunststromingen uit verschillende windstreken bij elkaar kwamen. Waar men begon met het schilderen van portretten van de machtigen der aarde, ging men later over tot het afbeelden van heiligen. Nog later vond men vruchtbare thematiek in de oude Romeinse en Griekse legenden die in de Renaissance weer in zwang kwamen.

Neoklassieke werken

in de 18e eeuw begon er ook een kunststroming die tegenwoordig als Neoklassiek wordt aangeduid. De schilders die deze stroming omarmden trachtten de gratie en eenvoud van de werken uit de Klassieke tijd te hervinden. De kunstgalerij bevat een aanzienlijk aantal van deze werken, die gekenmerkt worden door hun rijke thematiek, historische settingen en naturalistische vormgeving. Bekende schilders waarvan de werken hier geëxposeerd worden zijn Odevaere, Kinsoen, Ducq en Suvée.

Vlaams expressionisme

Rond de Eerste Wereldoorlog ontstond deze stroming als verwant van de nieuwe kunststromingen rond de eeuwwisseling. Onder invloed van de treurige tijden was het gebruikte palet vaak somber, met veel aardtinten. De tragiek van de oorlog en de vervreemding van de mens in de moderne wereld waren veel gebruikte thema’s. Ook hebben deze werken vaak diepere, verhalende betekenissen en symboliek. Het Vlaams Expressionisme komt in het Groeninge museum tot uiting in werken van onder meer De Smet, Tytgat, Brusselmans en Permeke.

Geschiedenis van het Groeninge museum

Dit museum bestaat sinds 1930, is in 1995 uitgebreid en onderging in 2002 een grote renovatie. Het is gehuisvest op de plek van de oude Eeckhout Abdij. Een deel van de collectie bestaat uit werken die ten tijde van Napoleon door de Fransen gestolen werden, en later weer naar eigen land zijn teruggebracht. Waar deze schilderijen eerst beheerd werden door een stichting, werden ze rond de eeuwwisseling overgedragen aan het stadsbestuur. Daarna zou het nog een aantal decennia duren voordat het museum een feit was.

Fameuze tentoonstellingen

De kunstgalerij staat ook bekend om de spraakmakende tentoonstellingen die er worden gehouden. Zo waren er tijdelijk werken te bewonderen van de Goudase Pieter Pourbus en andere “vergeten” meesters, een collectie zeer zeldzame gedrukte boeken uit de Middeleeuwen, en een collectie topstukken die hebben toebehoord aan de heersers van het Heilige Roomse Rijk.

dante